onsdag 25. mai 2011

Eksamenmadammen

Nå har det gått en uke siden jeg blogga sist, og det er på grunn av eksamen! Vi har tre eksamener her i York.

1) Den første skriftlige er på 1500 ord, og vi skal skrive om et kartleggingsinstrument som ergoterapeuter bruker og skrive om en pasientgruppe kartleggingsverktøyet kan brukes på. Jeg har skrevet om kartleggingsinstrumentet FACIT-F som er et spørreskjema som egner seg for å kartlegge fatigue/utmattelse hos leddgiktspasienter. Men ikke nok med det - vi må også begrunne hvorfor kartleggingsinstrumentet kan brukes på angitt pasientgruppe. Og da skal vi ikke tenke oss til det selv, men KUN bruke vitenskapelige artikler! Flaks at jeg fant en del, hvis ikke måtte jeg ha byttet pga manglende bevis.

2) Den andre skriftlige er på 2500 ord og skal være en beskrivelse av hvordan en ergoterapeutisk modell/tilnærming/referanseramme brukes i forhold til en pasientgruppe. En modell, referanseramme og tilnærming er noe alle helsearbeidere bruker i møte med en pasient, som en slags veiledning på hva og hvordan man skal jobbe med pasienten. Det er vitenskap som ligger bak disse begrunnelsene for hva som vil lønne seg best, men de er MYE mer opptatt av det i England enn i Norge. Jeg ante ikke hva jeg skulle skrive om, så jeg gikk meg en tur på biblioteket... og der fant jeg en hel bok om klient-sentrert tilnærming til pasienter med kronisk fatigue-syndrom (tidligere kalt ME). Så da skriver jeg om det da. Må bare lete litt etter noen artikler om at det er positivt, men det finner jeg vel sikkert i boka også!

3) Den siste eksamenen er en muntlig presentasjon av en intervensjon med et kasus. Vi har dette halvåret jobbet med fire forskjellige kasus. En med RA (leddgikt), en med Parkinson, en med Cerebral Parese og en med KOLS.

Presentasjonen hadde jeg i dag (onsdag). Valgte å jobbe med RA-kasuset og fatigue-mestring. Målet var da at jeg som ergoterapeut skulle hjelpe pasienten til å fordele energi utover dagen samt å jobbe ergononomisk, slik at hun hadde mer energi utover dagen. Men forslaget ble slaktet på veiledning mandag, fordi jeg ikke hadde valgt en spesifikk aktivitet. En aktivitet som ble foreslått var bade i badekar, og jeg valgte det. Måtte da finne artikler på hvorfor bading er bra for leddgiktspasienter, og hvilke hjelpemidler som finnes. Og det var dårlige resultater, men fant mye om SPA-bad og bassengtrening. Så da bare "tolket" jeg litt og skrev at "dette viser at bading er bra". Satt oppe til kl. 05 i dag morges, og presentasjonen var kl. 11.

Etter noen få timers søvn var det klart for presentasjon, og det gikk sånn passe. Stammet litt her og der, men kom meg igjennom! Og det er jeg stolt av. Er bare så utrolig stress med denne vitenskapen. I England blir man ikke anbefalt å bruke hostesaft engang, fordi det ikke finnes mange nok vitenskapelige bevis på at det hjelper!!!

Samtidig med at jeg jobbet litt med presentasjonen, gjorde jeg ferdig den ene skriftlige, så nå er jeg ferdig med to! En igjen, som skal leveres neste fredag (3. juni). Som internasjonal student får jeg nemlig 7 dager utsatt frist :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar